Ogun State National Anthem Lyrics + Mp3

Here is ogun anthem lyrics, ogun state national anthem lyrics,  Ogun State Anthem mp3, download ogun state anthem instrumental, download ogun state anthem instrumental mp3, ogun state anthem was written and composed by who,  Ogun State National Anthem Lyrics + Mp3

Who Composed The Ogun State Anthem?

The Ogun State anthem was written and composed by Chief Dayo Dedeke. Chief Dayo Dedeke composed the state song, ‘Ise Ya’ in 1976 before it was adopted as the state anthem.

Ogun State National Anthem Mp3

Download Ogun State National Anthem Mp3

Ogun State National Anthem Lyric

Ise ya a a
Ise ya a a
Omo Ogun ise ya a
Olodumare ise ma ya o e e
Ise ya
Enyin omo Ogun e se giri
Ise po fun wa lati se e e
Omo rere ki isa se e
Omo Ogun ki i s’o le e
Ebere gb’eru o o
Olorun mbe fun wa
E tera mose o o
Ise ya
Omo Ogun ise ya a

Download Now

Leave a Comment

1 Comment